Ceník výkonů, které nehradí zdravotní pojišťovna, s platností od 1. 2. 2019

Ceník výkonů

částka
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta dle náročnosti 100 - 300,- Kč
Sepsání úrazové pojistky dle náročnosti 350 - 700,- Kč
Vystavení profesních průkazů (svářečský apod.) 300,- Kč
Vyšetření před zahájením autoškoly 400,- Kč
Řidičský průkaz - důchodci 300,- Kč
Zbrojní průkaz 500,- Kč
Zbrojní průkaz -prodloužení 400,- Kč
Řidičský průkaz pro vozy nad 7,5 t-profesní 500,- Kč
Zdravotní průkaz 250,- Kč
Doporučené očkování, které nehradí zdravotní pojišťovny se řídí dle aktuálních cen dodavatele očkovacích látek
+ poplatek za aplikaci.
100,- Kč
Jiný administrativní úkon ( dle náročnosti ) 100 - 500,- Kč
Vstupní, výstupní prohlídka do zaměstnání
( provádíme jen  kategorie 1 ) 
500,- Kč
Ošetření mimo ordinační hodiny 400,- Kč
provedení testu na skryté krvácení do stolice na vlastní žádost ( mimo situace, kdy je hrazeno zdravotní pojišťovnou v rámci preventivních prohlídek ) 200,- Kč